Karsten Feldborg

Velkommen

Feldborg-Consult er en servicevirksomhed, som siden 2011 har tilbudt løsningsorienteret rådgivning og assistance indenfor økonomistyring, regnskab og forretningsudvikling til små og mellemstore virksomheder.

Uanset om du har brug for en midlertidig regnskabs- eller økonomichef, skal have ryddet op i et kuldsejlet bogholderi eller bare har brug for bogføringsassistance til at få momsen angivet korrekt, så er det noget vi kan hjælpe med.

Brug din tid til det du er bedst til og lad Feldborg-Consult klare virksomhedens administrative opgaver - så får du mere tid til omsætningsskabende aktivitet i virksomheden.

Opgaverne kan løses i virksomheden eller her på kontoret.

Kontakt mig på 26 770 770 eller på Karsten@Feldborg-Consult.dk og få et gratis uforpligtende møde.

Deltids Økonomichef

Regnskabsafdelingen i mange virksomheder består typisk af 1-2 bogholdere, som fint klarer de daglige arbejdsopgaver såsom ind- og udbetalinger, løn, moms mv. Alligevel stoler du ikke helt på månedsregnskaberne og er derfor lidt tilbageholdende med at videresende regnskaberne til banken og andre samarbejdspartnere.
Ligeledes savner du mulighed for at få kvalificeret økonomisk sparring i dagligdagen omkring nye tiltag, markedsanalyser, investeringer med en person som kender virksomheden i detaljer.

Løsningen er en fast tilknyttet deltids økonomomichef.

Hermed får du hurtig og fleksibel adgang til alle de efterspurgte økonomi kompetencer. Du betaler naturligvis kun for den faktisk forbrugte tid.


Som deltids-økonomichef vil jeg herudover kunne assistere med en lang række ad hoc opgaver i form af:

•  Udarbejdelse af materiale til bestyrelsen
•  Due Diligence
•  Barselsvikariater/Orlov
•  Midlertidig økonomichef indtil den rette kandidat er fundet
•  Budgetter/Likviditetsbudgetter
•  Controlling/Business Controlling

Regnskab

Min mission er skabe win/win scenarier for mig og mine kunder, hvor kunden får fuldt overblik over hvad der er smart at outsource
og hvad der med fordel kan løses internt.

Hvis samarbejdet fungerer let for både kunden og mig, får vi begge det optimale ud af partnerskabet.


Til de virksomheder der ikke har behov for en fuldtids bogholder, tilbydes assistance indenfor:

•  Kontering og bogføringsassistance
•  Momsregnskab, momsangivelse og indberetninger til Told & Skat
•  Debitor/kreditorstyring
•  Likviditetsstyring, likviditetsbudgetter
•  Lønadministration
•  Udarbejdelse af budgetter/budgetopfølgning
•  Controlling/Business Controlling
•  Udarbejdelse af periode- og årsregnskaber
•  Diverse økonomiske analyser
•  Udarbejdelse af afstemninger til revisor

Profil

Feldborg-Consult er en enkeltmandsvirksomhed startet i 2011, ejet af Karsten Feldborg.
I alle mine år på arbejdsmarkedet har jeg arbejdet ud fra filosofien om at gøre ting enklere og mere overskueligt.
Nogle kalder det Lean, jeg kalder det Keep It Simple. Det er et faktum at enkle processer medfører færre fejl.

1985 - 1996 KPMG:
                    Revisor med ansvar for revisionen af en række mellemstore og store firmaer indenfor stort set alle brancher

1996 - 2006 Philips Danmark A/S:
                    Fra controller til Chief Controlling Officer for Norden og Baltikum.
                    Nordisk/Baltisk ansvarlig for regnskabs service fra Nordisk Shared Service Center til alle forretningsområder i Philips
                    Norden og Baltikum.
                    Ansvarlig for harmonisering af forretningsgange og arbejdsprocesser. Dette indebar identifikation af best practice og
                    indførelse af denne i alle lande for at opnå effektivitetsforøgelser og udnytte stordriftsfordele.
                    Ledelsesansvar for 7 mellemledere og i alt ca. 40 funktionærer i Norden / Baltikum primært inden for regnskab og
                    controlling, men også logistik- og ejendomsfunktioner

2006 - 2011 Nybolig Nørrisgaard & Norvig: Økonomichef
                    Ansvarlig for økonomiafdelingen, der håndterer bogføringen for oprindeligt 20 ejendomsmægler butikker i Storkøbenhavn.
                    Effektivisering af forretningsgange og arbejdsprocesser og ansvarlig for likviditetsstyring, budgetter, budgetopfølg-
                    ning, månedsrapportering samt tilpasning af omkostningsniveauet til en lavere kadence på boligmarkedet

Priser

Kvalitet koster .. men måske ikke så meget som du tror.
Min timepris er afhængig af opgavens art.

Ved fast tilbagevendende opgaver aftales normalt en fast pris.

Alle virksomheder er forskellige og har forskellige behov.
Derfor tilbyder jeg et uforpligtende møde, hvor vi sammen gennemgår virksomhedens konkrete situation med henblik på at kortlægge, hvilke opgaver der med fordel kan outsources.

Kontakt mig på 26 770 770 eller Karsten@Feldborg-Consult.dk og få et gratis uforpligtende møde.